logo konstkraft

Konstkraft - resurser för konstproduktion

- en portal för yrkesverksamma och aspirerande bild- och formkonstnärer i Västra Götalandsregionen.

På KonstKraft.se får du som konstnär en samlad bild över regionens mest aktiva konstcentrum och kollektivverkstäder samt respektive verkstads resurser för konstproduktion. Som komplement till detta har det även tagits fram ett register över 15 intresseorganisationer som arbetar med frågor som rör fria bild-, form- och filmskapare. 
 
Det primära syftet med Konst Kraft är att förse de etablerade såväl som de nyutexaminerade konstnärerna med information om var och vilka resurser som finns tillgängliga för konstproduktion i Västra Götaland. Information som fram tills nu varit svår att hitta och få en komplett bild över för den enskilda konstnären. 
 
symboler konstkraftMålsättningen med sajten är att informationen även bidrar till att öka de olika kollektivverkstädernas kunskap om varandras verksamheter. Detta kan i förlängningen öppna upp för kunskapsutbyte samt sporra bild-, form- och filmskapare att utvidga sitt konstnärskap genom att utforska olika produktionsmöjligheter.