logotyp

Gothenburg Studios Development

Gothenburg Studios är ett filmkluster beläget på Lindholmen i centrala Göteborg. Här finns kompetensen, tekniken och kreativiteten. På 10 000 kvadratmeter samverkar över 40 filmrelaterade företag med ett komplett utbud av tjänster inom filmproduktion.

KINEMA LAB är en verksamhet inom Gothenburg Studios Development och är ett Resurscentrum & en mötesplats för utveckling inom film & rörlig bild. Det finns en plats att verka på, labmöjlighet inom VP/VR samt stöd att söka både om du är i behov att jobba i en studio eller av inspelningsteknik. Vår huvudsakliga målgrupp är 16-29 år & boende i Västra Götaland. KinemaLab möjliggörs genom ett verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad och genom samarbete med våra partners i filmbranschen RedRental by Maan AB och Gothenburg Film Studios AB. 

Teknikstödet är uppdelat i tre kamerapaket och två ljuspaket som går att låna/hyra via Gothenburg Studios Development. Läs mer under teknikstöd.