Gothenburg Studios Development

Gothenburg Studios är ett snabbt växande filmkluster beläget på Lindholmen i centrala Göteborg. Här finns kompetensen, tekniken och kreativiteten. På 10 000 kvadratmeter samverkar över 40 filmrelaterade företag med ett komplett utbud av tjänster inom filmproduktion.

Gothenburg Studios Development erbjuder teknikstöd till kortfilm, musikvideos samt piloter och dylikt. Stödet är till för unga, ännu ej etablerade filmare boende i Västra Götalandsregionen. Till unga filmare räknas regissörer, fotografer och producenter i åldern 16-29 år. 

Teknikstödet är uppdelat i tre kamerapaket och två ljuspaket som går att låna/hyra via Gothenburg Studios Development. Läs mer under teknikstöd.