Kulturakademin

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Ägare är Film i Väst, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Ägarnas vision är; Kulturakademin ska vara Sveriges resurscentra för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för verksamheter och individer inom scenkonst, musik & audiovisuell media.