Green screen filmning

Samarbetet inom Screen Talent Europe skapar attraktiva workshops för filmare

FilmCloud är en av fjorton aktörer som sedan 2012 driver den internationella plattformen för talangutveckling inom film, Screen Talent Europe. Genom nätverket har FilmCloud haft möjligheter att skicka ett tiotal filmare och kreatörer från Västsverige för att delta i workshops, kurser och pitchar på filmfestivaler runtom i Norden och Europa.

Filmproduktion blir alltmer internationell i sin karaktär, så erfarenhet och nätverk är minst lika viktigt som talang och envishet. Genom att bjuda in västsvenska kreatörer att delta och utvecklas tillsammans med internationella filmare i skarpa produktioner och workshops skapas förutsättningar som är viktiga för den enskilde filmaren att lyckas ta sig in branschen.

FilmCloud har också arrangerat mötesplatser i Västsverige och bjudit in internationella filmskapare som mixats med våra egna lokala filmare. Våren 2017 deltog ett tiotal filmare i en mycket uppskattad workshop kring ljussättning kring nordiskt naturligt ljus och vi har även arrangerat meet-up under Göteborg Film Festival.

Screen Talent EuropeNätverket har sökt och fått pengar från flera internationella fonder vilket har möjliggjort att samarbetet mellan de sju länderna har kunnat fördjupats. Plattformen har bestått av tre delar, finansiering, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan parterna samt workshops och andra mötesplatser som syftat till talangutveckling och nätverksbyggande för kreatörerna.

Planerna framåt är att söka nya pengar från nordiska fonder samt EU-medel. De aktiviteter som är planerade 2020 är ett partnermöte för de fjorton parterna i Berlin. På Berlinale arrangeras också en större reception med inbjudna från filmbranschen där fokus ligger på talangutveckling. Ytterligare ett partnermöte sker i april nästa år på Irland, i Galway, som är kulturhuvudstad 2020. 

I april planerar nätverket också att arrangera en 14-dagars workshop för filmare och kreatörer i filmstaden Galway. Omgivningar är filmiska, vilket gör att många produktioner, som Game of Thrones, spelas in i närområdet. Workshopen går ut på att nyttja den unika miljön samt den mustiga lokalhistorien som finns i området för att producera en kortfilm som en virtuell produktion, skapad i en spelmotors programvara.

Ann i Galway
Ann-Kathrin Perschbacher, dokumentärfilmsregissör från Göteborg var i Galway 2016

Det är nu andra gången FilmCloud har möjligheter att skicka en representant från Västsverige till Screen Talent Europes workshop i Galway. För tre år sedan åkte Ann-Kathrin Perschbacher som är dokumentärfilmsregissör. 

— Jag ville prova på något nytt och spännande, säger Ann-Kathrin som var van att jobba ensam. Hon uppskattade erfarenheten men tyckte också att det var en utmaning att jobba tätt ihop i ett internationellt team under flera veckor. Resultatet blev filmen ” All the best people are mad” som visades på ett av FilmClouds mingel samma år.

Denna gång utlyser FilmCloud en plats till en kreatör som vill jobba med virtuell produktion och programvaran Unreal Engine. Fler yrkeskategorier som regi, produktion, ljus och ljud, m m behöver tillsättas. Kreatörerna som söker bör vara erfarna i någon mening, men ej professionella. Ytterligare ett kriterium är att kreatören bor i Västra Götaland och har möjlighet att delta fullt ut i den två veckor långa workshopen i april 2020. Sista ansökningsdag är den 13 december.

Mer information om workshopen i Galway och om hur du söker, hittar du här.