Mötet med Sara Broos gav nya verktyg för deltagarna i Doc Out West

I helgen var det dags för den andra träffen för deltagarna i Doc Out West, utvecklingsprogrammet för dokumentärfilmare från Västra Götaland, Halland och Värmland.

Det är svårt att tänka sig en mer inspirerande miljö än Alma Löv Museum strax söder om Sunne i Värmland. Lokalerna och dess inredning tycks ha vuxit fram organiskt och det finns konst och krumelurer i varje vrå. Detta är också basen för den välrenommerade utbildningen Alma Manusutbildning (som tidigare låg under Broby Grafiska) som leds av dokumentärfilmaren Sara Broos. Det är henne som deltagarna i Doc Out West är här för att träffa för att under två dagar mejsla vidare på sina filmprojekt.

– En av mina största utmaningar när jag skulle göra ”Speglingar” var att balansera det djupt personliga med det allmängiltiga. Jag har varit motiv för min mamma i hennes konst och nu riktar jag kameran mot henne för att skildra våra gemensamma erfarenheter som förhoppningsvis fler kan bli berörda av och känna igen sig i. Det finns något skamfullt med att göra en film som utgår från ens eget liv och det har varit en utmaning för mig att ta mig själv och mina egna sår på allvar.

I den mysiga och något kylslagna biografen har gruppen just sett Broos finstämda porträtt av modern, bildkonstnären Karin Broos, som på ett personligt sätt bearbetar deras gemensamma historia utifrån Saras egna längtan att förstå sin mor bättre. Frågorna duggar tätt – Hur gjorde du intervjuerna? Och när börjar du jobba med musiken? Hur vet man när man är klar? Sara Broos förklarar hur hon vid intervjuerna utforskar ämne för ämne, går djupt ner i varje frågeställning, och att hon tar in kompositören Pelle Ossler tidigt i processen för att snabbt hitta rätt stämning som hjälper till att forma filmen. Och klar är filmen när man inte står ut med den mer.

– Man kör det i botten. Känslan av att det måste få ett slut ger en kraft och energi att göra klart. I vissa perioder var arbetet med filmen en mardröm, men jag kunde ändå sitta och le för mig själv för att jag visste att jag var i det. Jag gjorde något jag älskade just för att det var så svårt och krävde så mycket av mig. 

      

Deltagarna får under dagarna flera övningar av Sara. Mycket handlar om att reflektera och fundera, inte nödvändigtvis om sina projekt, men samtalen leds så småningom in på de olika filmerna och plötsligt har nya tankar och idéer uppstått. De testar på skrivövningar, först som ett sätt att bara komma igång och tömma huvudet, väcka kreativiteten. Sedan blir det mer hardcore – deltagarna ska skriva en kort beskrivning av sina projekt så de kan pitcha dem när det blir skarpt läge.

– Jag gillade verkligen övningarna och jag har fått en ny riktning i arbetet med min film. Helgen gav mig verktyg som jag kommer använda mig av framöver, många gånger handlar det om att det är svårt att komma igång med skrivandet, säger Annika Ivarsson som är en av FilmClouds deltagare i Doc Out West.

Sara delar hela tiden med sig av olika tips på böcker, filmer, länkar och metoder och berättar om hur värdefullt det är att ha en mentor, i hennes fall dokumentärfilmaren Stefan Jarl.

– Det är så viktigt att ha en mentor, någon som man vet går och väntar på att ens film ska bli klar och som bryr sig.  Samtalen och diskussionerna, någon som ser och förstår din vision och framför allt som tror på att dig och inte försöker styra alltför mycket.

När träffen lider mot sitt slut ser deltagarna märkbart stärkta ut och vittnar om att de känner sig mer självsäkra nu med sina projekt. Och Sara delar med sig av ytterligare ett tips, något som hon lärde sig när hon besökte filmfestivalen Tribeca i New York.

– Vi borde vara mer generösa och uppmuntrande mot varandra. I USA säger folk ”congratulations” till en bara för att man har gjort en film! Det är ju oftast svårt nog att bara få färdigt en film, oavsett om den blir bra eller inte. 

 

3 boktips från Sara Broos:
Flowskrivning av Bo Skjoldborg 
Walking in this world av Julia Cameron
Verkligheter – en antalogi med bl.a. Tove Torbiörnsson som redaktör
Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Varje region väljer ut två deltagare som möjlighet att utveckla sin egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjudna gäster. Utöver de tre nätverksträffarna får varje deltagare ett stipendium på 10 000 kr. Västra Götalands deltagare i år är Annika Ivarsson och Anna Hulth. Mer information finns här.