Charlotte Berglin och Henrik Dahlbring mötte dokumentärfilmare från Halland och Värmland.

Tredje omgången av Doc Out West är nu igång. Vid Nya Varvets älvstrand mötte de sex deltagarna i dokumentärutvecklingsprogrammet, filmproducenten Fredrik Lange från produktionsbolaget Vilda Bomben. Fredrik är producenten bakom Guldbaggevinnaren ”Reconstructing Utøya” och han berättade i en case study om processen som ledde fram till den unika filmen. Han menar att själva filmandet är en jätteviktig del av en films utvecklingsprocess. 
– Det finns massor av filmat material som inte finns med i filmen som ändå är viktiga för att och de skapar relationer till dem vi filmar, undersöker ämnen och teman som inte kan lätt formuleras med ord och sen i klippningen tvingar oss till konstnärliga val som formar den slutgiltiga filmens utseende, berättar Fredrik. 

Deltagarna i årets program är Karin Wallmander och Emily Norling från Värmland, Björn Dahlman och Johanna Andersson från Halland och från Västra Götaland, Charlotte Berglin och Henrik Dahlbring.Under de två dagarna presenterar deltagarna sina projekt och sig själva för varandra. Charlotte Berglin och Henrik Dahlbring är de filmare från Västra Götaland som har projekt i utveckling. Henrik som i sin animerade dokumentär undersöker manligt självskadebeteende, säger att det ger mycket att tala om sitt projekt och ta del av de andras. Det känns lite jobbigt, men man sitter ju så ensam med sina tankar i vanliga fall.

Charlotte, som börjat klippa delar av sin film om två ”tanter” som älskar att leka, tar tillfället i akt att diskutera filmens olika teman med de andra i gruppen. Även om hon är i klippstadiet har hon många val kvar att göra, och kanske behöver hon filma mer? Under alla samtal finns Fredrik med som en lyssnare och bollplank. - Alla filmer är olika, men jag ser en gemensam nämnare och det är att de alla har bilden som utgångspunkt. Det tycker jag om. Bilden är något som är unikt för filmen och ger oss helt andra erfarenheter än det skrivna ordet, säger Fredrik.

Doc Out Wests filmare kommer mötas några gånger till och däremellan fortsätta utveckla sina filmer. Nästa träff är i Värmland och då får de träffa Ewa Cederstam, filmaren bakom den personliga och modiga ”Våga minnas”.

Doc Out West är ett resultat av tre regioner i samverkan och genomförs med medel från Kulturrådet och Svenska Filminstitutet "Talangutveckling i hela landet"