Gruppbild på deltagarna
Deltagarna i Doc Out West 2020 är Jenny Larsson, Björn Perborg, Johnathan Ki Lindhult, Jonathan Lomar, Ellen Helinder och Tomas Holmberg. I mitten står Klara Grunning. Foto: Martin Hammar

Klara Grunning mötte filmarna i Doc Out West 2020

Klara Grunning, som i veckan avslutat sin tjänst som filmkonsulent på Svenska Filminstitutet, inledde fjärde omgången av Doc Out West. 

Doc Out West bygger på att två filmare från Västra Götaland, två från Halland och två från Värmland möter varandra och etablerade dokumentärfilmare i workshops och samtal. Klara Grunning har erfarenheten av att sitta på ”andra sidan bordet”, d v s vara en som kan ge stöd till dokumentärer. Det ger henne en alldeles särskild erfarenhet av att lyssna på idéer och en stor förståelse för det sammanhang som den färdiga filmen sedan kan hamna i.  
– Jag tänker att dokumentärfilm handlar så mycket om perspektiv. Det alldeles särskilda sättet att se på en frågeställning, en historia. Det gör ju att filmaren är otroligt viktig i filmens skapande process, säger Klara. Hon uppmuntrar filmarna att tro på sin alldeles egna bild av det de berättar, för att det gör filmerna starkare. Filmaren själv måste vara en stor del av filmens utvecklingsprocess, även om de inte är med i slutfilmen. 

Under de två dagarna presenterar deltagarna sina projekt och sig själva för varandra. Klara finns med under samtalen som en lyssnare och ett bollplank. Här presenteras filmer med ämnen som sociala mediers påverkan, spänningen i att spraya på godsvagnar, kvinna med motorsåg, maktmissbruk i sportmiljö, konsten som lek och ett tärningsslag som leder till ett oväntat möte. 
- Alla filmer är olika, men ett genomgående drag är att alla har access till en karaktär som kan bära historiens tema, emotionella utveckling och filmens identitet, säger Klara.

porträtt på Björn och Jonathan
Björn och Jonathan är Västra Götaland deltagare i utvecklingsprogrammet. Foto: Martin Hammar

Från Orust kommer konstnären och filmaren Björn Perborg. Han vill utforska vikten av det lekfulla i konstutövandet och samtidigt teckna ett porträtt en känd körledare.  
– Det utmanande är väl att filmen i sig också måste vara lekfull i sig, nu när den har det som tema, säger Björn och ler.
Jonathan Ki Lindhult håller på med en film som började med att han slog tärning om vart filmen skulle ta honom. Det ledde till att han delade rum med pensionerade Freddie på en ospecificerad charterresa och en oväntad vänskap tog vid.
– Den här filmen har jag levt med länge och det är spännande att få dela med sig av den i gruppen. Jag hoppas hitta nyckeln som ger den sin slutgiltiga form, säger Jonathan.

Deltagarna i Doc Out West får ett stipendium på 10.000 kronor från Förvaltningen för kulturutveckling för att de skall kunna avsätta tid för utveckling av sina projekt under den tid som programmet pågår. Nu möts filmare igen i Värmland i oktober och fortsätter under tiden att utveckla sina filmer. På Värmlandsträffen får de träffa Ewa Cederstam, filmaren bakom den personliga och modiga ”Våga minnas”.

Doc Out West är ett resultat av tre regioner i samverkan och genomförs med medel från Kulturrådet och Svenska Filminstitutets "Talangutveckling i hela landet".