Bild från Kreativa Europa

Kreativa Europa - MEDIA

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Programmet är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Filminstitutet ansvarar för delprogrammet MEDIA.

Kreativa Europa Desk MEDIA ger individuell rådgivning om stödmöjligheter för internationella projekt, sprider information om olika vidareutbildningar, seminarier och nätverksmöjligheter för branschverksamma.

I nyhetsbladet MEDIA Info med aktuella deadlines.