Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens tider för stipendium och bidrag

 

OBS! Digitala ansökningar via Konstnärsnämndens e-tjänst kan göras fram till kl. 14.00 sista ansökningsdagen. Pappersansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdagen.

UTLYSNINGAR INOM FILM

Projektbidrag inom film
Ansökningsperiod  25 september - 25 oktober 2023

Arbetsstipendier inom film
Ansökningsperiod  3 mar - 5 apr 2023 

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 1 februari 2023, 3 maj 2023, 5 sep 2023, 7 nov 2023

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se 
Telefon: 08-506 550 00

 

Deadline resebidrag
Resebidrag
Resebidrag
Arbets- och långtidsstipendium
Deadline projektbidrag
Resebidrag