Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens tider för stipendium och bidrag

Obs! På grund av Covid-19 kan du nu söka krisstipendium innan den 22 oktober.

Läs mer här: Krisstipendium 2

UTLYSNINGAR INOM FILM

Projektbidrag inom film
Ansökningsperiod  14 september - 14 oktober 2020

Arbetsstipendier inom film
Ansökningsperiod  2 mars - 2 april 2020

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 29 januari, 29 april, 27 augusti, (24 oktober - alla konstarter), 3 november

 

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00

 

Deadline resebidrag
29 jan 2020
Deadline arbetsstipendier
2 apr 2020
Deadline resebidrag
29 apr 2020
Krisstipendium
14 maj 2020
Deadline projektbidrag
14 okt 2020