Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens tider för stipendium och bidrag

UTLYSNINGAR INOM FILM

Krisstipendium 3
13 januari - 3 februari 2021

Projektbidrag inom film
Ansökningsperiod  14 september - 14 oktober 2021

Arbetsstipendier inom film
Ansökningsperiod  31 februari - 31 mars 2021

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 28 januari, 29 april, 2 september, 9 november

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se 
Telefon: 08-506 550 00

 

Deadline projektbidrag
Deadline resebidrag
Deadline resebidrag