Clownkliniken [Informationsfilm]

Clownklinikens clowner är professionella artister med erfarenhet sedan 1994 av att möta svårt sjuka barn. De kan läsa av situationer och möter barnen och familjen på deras villkor och öppnar upp för läkande skratt, även då det är riktigt svårt. I dag finns clownverksamhet på de flesta barnsjukhus i landet tack vare bidrag från föreningar, företag och privatpersoner.