Workshop i intimitet för scen, tv och film- Kulturakademin

För alla bakom och runt omkring scen och kamera: producenter, FAD, inspicient, kostymör, mask, scripta, fotograf etc.

 

De senaste åren har synen på arbetet med scener som innehåller intimitet, simulerat sex, simulerat sexuellt våld och nakenhet förändrats. Med mer kunskap om intimitet, integritet, samtycke och personliga gränser har en ny yrkesroll vuxit fram med spetskompetens inom koreografi, narrativ, mental hälsa och förståelse för skådespelarens processer i förhållande till rollkaraktärens vilja och motivation.
Syftet med kursen är att du får fundera kring frågor som; Vad definierar intimitet? Hur skapas en trygg arbetsmiljö för alla i teamet?
Under två dagar kommer du tillsammans med övriga deltagare utforska vad samtycke och personliga gränser innebär och hur vi med rutiner och ett tydligt ramverk kan säkerställa en trygg och säker arbetsplats för alla medarbetare. Målet är att du efter kursens slut har fått en massa nya verktyg för att kunna hantera framtida scener som innehåller intimitet, simulerat sex och/eller nakenhet.

Denna workshop är för olika yrkesgrupper inom scen, tv och film som vill utforska nya sätt att hantera arbetet med intima scener och ger en introduktion till hur samarbetet mellan intimitetskoordinator och de olika yrkesgrupperna fungerar.