Jerry Carlsson, Fanny Ovesen och Ernst De Geer på Wild Card-presentationen i Filmhuset i Stockholm i november 2018. Nu har de alla siktet inställt på inspelning under 2021. Foto: Filminstitutet

Wild Card 2020- Utvecklingsstöd

Wild Card är ett utvecklingsstöd till nyexaminerade filmregissörer. Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att filma efter sin utbildning.

Vem kan söka: Stödet kan sökas av nyexaminerad regissörer 2020, som gått filmutbildning efter gymnasiet. Producent måste vara kopplad till projektet för att sedan erhålla stöd.  

För vad kan man söka: Utvecklingsstödet (400 000kr) gäller en skissfilm till en långfilm inom fiktion, eller hybrid med fiktionsfokus. 

Vilka villkor måste uppfyllas: Producenten ska ha gjort minst två konstnärligt intressanta och väl genomförda filmer oavsett längd. 

Ansökan: Regissören söker med sin färdigställda examensfilm samt en Show & Tell (max 3 min rörligt material) där regissören presenterar sin nya långfilmsidé.

De utvalda projekten kommer att tillkännages under Stockholms filmfestivals Industry Days 17-19 november.

wild card vinnare
2019 års Wild Card-mottagare Jonathan Nikolaj Heinius, Nathalie Álvarez Mesén (på skylt) och Amanda Björk. Foto: Catherine Jarl, Filminstitutet

 

Deadline Ansökan
21 sep 2020