Videoredigering i DaVinci Resolve - Kulturakademin

Kursbeskrivning

Den rörliga bildens betydelse ökar för att nå ut till sin publik. Tekniken blir lättare och billigare, förutsättningarna för att skapa en lockande film är goda om du behärskar verktygen. Att kunna klippa sina filmer är bland det viktigaste att kunna för att nå ut.
I denna baskurs bryter vi ner filmklippning i DaVinci Resolve, som är en programvara för att redigera film och ljud. Oavsett om du har ett företag, förening eller är frilans och söker jobb är möjligheten att öka din egen synlighet större med rörligt material. 
DaVinci är en komplex programvara med oändliga funktioner men tanken med kursen är att även du som är novis ska kunna importera material, klippa din film och kunna exportera. För dig som är bekant med programmet finns delar till fördjupning.
Målet är att du som deltagare ska känna dig bekväm med programmet och dess funktioner och att du efter genomgången kurs ska kunna klippa, färgkorrigera och ljudlägga dina projekt på egen hand.

Vid kursens slut kommer Victor Zackrisson hålla en uppföljning via Zoom med er som gått webbkursen. Information om exakta tider att välja mellan kommer längre fram.

Kursen innehåller 101 minuter videomaterial och 4 övningar. Det är ett ganska omfattande eget arbete så vi rekommenderar att du lägger två dagar på eget arbete med att omsätta det du lärt dig i praktiken. 

För att kunna gå kursen och arbeta med programmet behöver du ha en dator från senast 2017 och som har minst 16Gb i ramminne.

Kursen innehåller följande moment:

Media - Databas och filsortering samt import av film, bild och ljud.
Edit - Klippning och de olika funktionerna i tidslinjen samt titlar.
Color - Färgkorrigering, Color Grading och användandet av LUTs.
Fairlight - Enklare genomgång av verktygen.
Export - Nedbrytning och förklaring av export.
Workflow och övrigt bra-att-veta för dig som vill fördjupa dig i klippandet.

Upplägg:

Om du antas till kursen startar dina självstudier direkt så fort du fått antagningsbesked med länk till kursen (du behöver vara inloggad på vår hemsida för att länken ska fungera)
Avstämning med frågor och svar, 20:e januari (15.00-17.00) träffas deltagare och kursledare i helgrupp via Zoom. Detta för att stämma av hur allt går för er med självstudierna.
Från januari till mars fortsätter dina självstudier via webbkursen som hjälpmedel.
1:e mars (10.00 - 12.30) och 2:e mars (10.00 - 12.30) håller Victor Zacrisson två pass för 15 deltagare per tillfälle, här ges feedback på inskickade uppgifter samt Q and A på de frågor och funderingar ni har för att ta er vidare på egenhand.


Aktiviteten är delfinansierad av Regionutvecklingsnämnden, Västra Götaland, inom ramen för projektet Det livslånga lärandet i en digital miljö.

Anmälan senast
30 nov 2020
Datum

2 dec 2020 -1 mar 2021
Kursen sker online i valfri takt under perioden. 

Vem

Du som önskar få baskunskaper i videoredigeringsprogrammet DaVinciResolve.
Möjlighet till fördjupning ingår i kursmaterialet.

Länkar
Anmälan