Lastbil med ljusutrustning framför trävilla.

Tillstånd gällande filminspelning (Självstudier) - Kulturakademin

Får jag filma var jag vill? 

För att filma på offentliga platser krävs olika typer av tillstånd. Det krävs till exempel för att leda om trafik eller få stoppa människor så att de inte hamnar i bild och för att få ha vapen eller vapenattrapper i offentliga miljöer.

I den här självstudiekursen får du lära dig hur tillvägagångssättet ser ut, vilka olika typer av tillstånd som finns, och när man ska ansöka och hur det går till.

Vad är målet med kursen?

Målet med denna kurs är att du som tagit steget till platschef eller assistent ska få en grundläggande kännedom om vilka tillstånd man måste ha och hur man går till väga för att ansöka dem. Här får du verktyg och kunskap som hjälper dig att förstå vikten av att hålla sig till regelverken och vikten av att ha både framförhållning och rätt information.

Vem kan söka?

Kursen riktar sig till platschefer och assistenter vid filminspelningar, men även till dig som jobbar med produktionsledning, som producent eller linjeproducent, eller som F.A.D och vill ha en större inblick i arbetet som platsavdelningen måste göra för att få sina ansökningar beviljade och kunna filma på ett lagligt sätt.

Kursupplägg

Kapitel 1: När och varför behöver du tillstånd?
När behövs tillstånd och vad kan hända om man filmar utan tillstånd? Vi går grovt igenom tillståndshantering och tittar på en filmsekvens där det krävs ett antal olika tillstånd för att scenen ska bli möjlig att filma.

Kapitel 2: Underlag för tillståndsansökan med kartor, TA-plan och beskrivning
Vi går igenom underlaget som måste skapas för att ansökan ska bli korrekt ifylld. Vi pratar med en expert på kartorna som ska bifogas och vi pratar med handläggare på Trafikkontoret om hur ansökan måste vara ifylld för att kunna handläggas. Vi visar även hur en polisansökan ska fyllas i. 

Kapitel 3: Filmning på lokaltrafik och filmning med drönare
Vi går igenom reglerna för filmning på lokaltrafik och vi pratar med en av de mest erfarna drönarpiloterna om hur man går tillväga för att filma med drönare på ett lagligt sätt.

Kapitel 4: Filming på större vägar, tågstationer och privatmark
Vi går igenom varför det i nuläget är svårt att få tillstånd att filma på större vägar som ägs av länsstyrelsen och vi pratar med en av de allra mest erfarna när det gäller filmning på dessa typer av vägar. Vi går även igenom vilka instanser man måste gå igenom för att kunna filma på tågstationer och vi förklarar hur man måste göra för att filma på privatmark.

Kapitel 5: Skillnader och likheter över Sverige
Vi går igenom hur det ser ut med tillståndshantering i övriga Sverige och pratar med erfarna filmarbetare i andra kommuner om hur de arbetar med frågorna.

Så här fungerar självstudierna

Den här kursen bygger helt på självstudier. Det innebär att allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt i form av video, bilder, text, länkar och frågor. Du går igenom innehållet i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du kan även pausa kursen och återkomma senare. När du gått igenom hela kursen får du automatiskt ett intyg som styrker att du tagit del av allt material. Om du blir antagen kommer du att få ett konto i läroplattformen Learnster. Om du redan har ett konto, kommer kursen att läggas till bland dina andra kurser.

I samarbete med Film i Väst och Filmkontoret Göteborgs Stad