Stöd från Västra Götalandsregionen

Stipendier, gästateljéer och internationella resestipendier

Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte.

Vem kan söka? Du kan söka medel som organisation, men också som enskild. 

Vad kan jag/vi söka? Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen bland annat genom att ge organisationer långsiktiga uppdrag, utvecklingsstöd samt flera olika typer av stöd och stipendier som kan sökas av förbund, biografer mm mm. Här finns kort sagt massor av medel att söka. Exempel på stöd du kan söka som enskild är olika stipendier för arbete och resor, samt kulturpris.