Bild från Niki Lindroth von Bahrs film Min Börda.

Samproduktion Film i Väst

Utöver långfilm och tv-drama så samproducerar Film i Väst även kortfilm, framförallt i talangutvecklingssyfte. Varje år inkommer cirka 80 ansökningar, av dem investerar Film i Väst i ungefär 20 stycken. Målet är att främja regionala, semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. Kortfilmsverksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning. Den ska leda till en utveckling av ny talang, filmarbetare och produktionsbolag verksamma i Västra Götaland samt till en fortsatt framväxt av film- och medieindustrins infrastruktur i regionen.

Film i Väst samproducerar även kort dokumentärfilm, upp till 60 minuter, i talangutvecklingssyfte. Målet är att främja semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilms- och TV-serieformatet. En producent med produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats.

Vilka är bedömningskriterierna?
Film i Väst investerar i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering. Hänsyn tas till kulturell mångfald och jämställdhet (med målet 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter). Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas också.

När går det att ansöka?
Det går att söka kontinuerligt. Svar på ansökan beräknas till sex veckor. 

Följande prioriteras:

  • projekt från upphovspersoner och produktionsbolag skrivna i/med säte i Västra Götaland, i första hand långsiktiga samarbeten
  • projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland
  • projekt med A-funktioner skrivna i och verksamma i Västra Götaland
  • ung talang
  • filmer för barn och ungdom

Vem kan ansöka?
För att kunna söka krävs att projektet har en producent eller produktionsbolag, som ansöker om en samproduktionsinsats. Film i Väst agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning.

Film i Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT etc. Film i Väst betalar ej ut insats till privatpersoner. Det är möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. 

Växthusstöd till unga, mindre erfarna filmskapare delas ut via FilmCloud.  

Hur ansöker man?
För att söka samproduktion gör man som produktionsbolag en profil i Film i Västs ansökningsportal. Därefter kan man göra en ansökan om samproduktion. Du hittar portalen här: http://www.portalen.filmivast.se/

Observera att för att skicka in en ansökan så måste du ha registrerat ett konto som sedan godkänts manuellt av Film i Väst. Skapa därför ditt konto i god tid innan deadline.