Foto: Unsplash

Projektfinansiering Lindholmen Science Park

Ansök till projektfinansiering

Även denna omgång ligger tyngdpunkten på utveckling av tv-serier, men film- och tekniskt innovativa projekt inom rörlig bild är fortsatt aktuella för finansiering.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning eller pilotproduktion. Produktioner som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansiering. Det är ej heller möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

Satsningen är en del av Göteborgs Stads filmsatsning på innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Satsningen vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella produktioner, inom långfilm, tv-drama eller andra format avsedda för distribution via primärt biograf, linjär tv eller streaming-tjänster.

Deadline projektfinansiering
Ansökningsomgångar 2021

Deadline omgång 1: 24 februari. Nytt datum!
Deadline omgång 2: 5 maj
Deadline omgång 3: 29 september

Kontakt

Gunnar Eriksson
070-363 02 77
gunnar.eriksson@lindholmen.se