Pitcha din film på Kortfilmfestivalen i Grimstad 2020

Vinn 4000 EURO till din kortfilmsproduktion

Pitch Forum för internationell samproduktion på kortfilmfestivalen i Grimstad - Online

I samarbete med Norska Kortfilmfestivalen i Grimstad bjuder Screen Talent Europe och Mediefabrikken in producenter, regissörer och manusförfattare från norra Europa till pitch forum för kortfilmer och dokumentärer. Forumet hålls under Short Film Festival i Grimstad 9-12:e juni. På grund av situationen kring covid-19 hålls festivalen och pitchen i år online.

Under onlineforumet pitchas ca 12 stycken kortfilm- och dokumentärfilmprojekt. I en 5-minuters pitch, presenterar deltagarna sitt projekt inför en jury och festivalpubliken som består av filmskapare och filmbransch med potentiella samproducenter och medfinansiärer online. Vinnaren får ett samproduktionsstipendium på 4000 Euro.

Du kan söka som boende i Västra Götaland genom FilmCloud. Bor du i Stockholmsregionen söker du genom Filmbasen och boende i Skåne, genom Film i Skåne. Detta uppger du i ansökningsformuläret. 

Syftet med forumet är att stimulera filmskapare i Skandinavien och Europa att utveckla samarbeten och initiera samproduktioner samt utveckla nätverk och bekantskaper som man kan ha glädje av senare i karriären.

Det projekt som juryn utser som vinnare får ett pris på 4000 €. Prispengarna är till för att genomföra produktionen. För att få bidraget måste projekt som får stöd etableras som en internationell samproduktion. Detta kan göras efter pitch forum om du inte redan har samproducenter. 

talanger på båtfärd i skärgård
Lisa Forslund och Brynhildur Thorarinsdottir på båtfärd efter pitch i Grimstad.

Urval
Sökande från Västra Götaland är medlemmar i FilmCloud, över 18 år och boende i regionen. Din ansökan och projektpresentationen är urvalsgrundande. I urvalsprocessen tar FilmCloud och Screen Talent Europe också hänsyn till geografisk spridning, konstnärlig kvalité och tidigare erfarenhet liksom att vi applicerar ett mångfalds- och genusperspektiv

Läs riktlinjer nedan

Boat with passengers I archipelago
Skärgården runt Grimstad är fantastisk. Lite avkoppling med räkor och sina nyfunna kollegor gör vistelsen unik. Tyvärr kan det inte erbjudas i år, men festivalen har ju sikte på att finnas kvar länge än.

Pitch Forum finansieras av Mediefabrikken, Screen Talent Europa och Short Film Festival.

Sista dag för ansökan
Pitch online
-
Workshop i pitch

9-10 juni 2020 online

riktlinjer

Läs riktlinjer längre ner på sidan.

Ansökan
Hur ansöker man

Du ansöker om att få delta i externt formulär på Screen Talent Europe. Du ansöker via en av partnerna i Screen Talent Europa (Välj FilmCloud i rullgardinslisten). (Du som är filmare och boende i region Skåne eller i Stockholm kan söka genom Filmbasen/Film i Stockholm eller Film i Skåne.)