Narrative VR lab 2021

Har du en historia att berätta? Ansök till Narrative VR Lab

 

På vilket sätt kan nya medier såsom VR, AR eller andra immersiva upplevelser (XR) förstärka människans omedelbara samtid? Nu startar tredje omgången av projektet Narrative VR Lab, välkommen med din ansökan senast den 21 februari.

 

I denna omgång har vi fokus på de dokumentära berättelser som speglar vår omedelbara samtid. Vi är till exempel mitt i en klimatkris och en pandemi som kan ge inspel till starka berättelser. Projektet söker deltagare som vill utveckla piloter, där XR används i ett dokumentärt grepp. Har du en historia att berätta? Vill du vara med och dokumentera den tid vi lever i just nu? Är du konstnär, spelutvecklare, filmare, journalist eller koreograf och vill testa XR-teknik för att nå ut? Under några intensiva veckor har du chansen att göra det. 

Formatet kan vara animation, live action eller en hybrid. Det kan vara interaktivt eller helt linjärt. Till innehåll kan det vara ett verk som är helt fristående eller något som är en del av t ex en dokumentär som du redan utvecklar. 

Tre utvalda produktioner ges stöd att utveckla sina XR-piloter. Målet är att de ansökningar som väljs ut ska få möjlighet att utveckla sin idé till en färdig visningsbar pilot. Stödet består av handledning, teknik, studiotid och upp till 40 000 kr i ekonomiskt stöd. Under tiden får du tillgång till Visual Arenas och projektpartners kunskap, erfarenhet och nätverk samt teknikstöd för 360° och VR-produktion.

Vem kan söka?

Kreatörer från alla konstnärliga fält som vill uttrycka sig genom XR (XR -ibland kallad Cross Reality- är samlingsnamnet för Virtual Reality, Augmented Reality och de olika sätt att blanda nya medier). En viktig förutsättning är att du kan lägga den tid som krävs från antagning i slutet av februari fram till den offentliga redovisning, som sker under Audiovisual Days 14-15 april 2021. Läs mer om förutsättningarna här på Narrative VR Labs sida.

Ansökan

Du ansöker på Narrative VR Labs sida med en beskrivning över själva piloten du vill utveckla, en beskrivning av verket den är en del av och en beskrivning av dig själv med cv. 

Om Narrative VR Lab

Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR, samt testar nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Syftet med projektet är utveckla kvalitativt VR-innehåll i Västra Götalandsregionen samt att stärka och inspirera deltagarna och övriga branschen med ny energi, ny kompetens och nya idéer kring användande av narrative XR. På längre sikt vill projektet bidra till att Västsverige fortsätter vara ett nationellt och skandinaviskt kreativt centrum för film-, tv- och spelproduktion - även på nya plattformar och i nya tekniker.

Ansök senast
Viktiga datum

23 - 25 feb - Intervjuer
26 - 27 feb - Besked
14 - 15 april - Offentlig redovisning på Audiovisula Days

Projekttid

Från antagning till och med 31 mars

Om labbet

Läs mer om vems som kan söka, ansökan, programinnehåll och viktiga datum på denna sida.
Ansökningskriterier - Narrative VR Lab 2021

Ansökan