Manusfabriken

Manusfabriken är en oberoende rörelse som består av professionellt verksamma författare för film och tv, och bygger på idén om ”författare till författare”. Manusfabriken uppstod ur en idé och en vilja att samarbeta mellan manusförfattare i Göteborg, för att stärka manusförfattarnas arbete och öka bredden på de berättelser som produceras. 
Manusfabriken arbetar aktivt för att ta ge Västsverige en plats på den nationella och internationella arenan och medverkar vid branschsammanhang, filmfestivaler och internationella workshops etc.

Verksamheten är en del av Göteborgs stads fleråriga satsning på att etablera sig som filmstad och drivs av Film & tv vid Lindholmen Science Park. Manusfabriken finansieras av Lindholmen Science Park och Göteborgs Kulturförvaltning.