KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell förening med tusentals medlemmar i hela Västra Götaland. Uppdraget är att tillsammans med unga människor strategiskt utveckla kulturlivet i regionens 49 kommuner. För detta får de pengar av bland annat Västra Götalands kulturnämnd. Styrelsen består av kulturengagerade människor, de flesta under 30 år, och alla som jobbar hos dem är verksamma inom olika kulturområden.

De hjälper till att förverkliga dina idéer vare sig det kanske är att göra en film eller arrangera en filmfestival. De erbjuder samarbeten, nätverk och kontakter lokalt, nationellt och internationellt liksom stöttning genom exempelvis marknadsföring och K-pengar. Verksamheten bygger på dina fantastiska idéer och visioner, gigantiska som smala, allt är möjligt!

KulturUngdom driver under 2018-2020 Arvsfonden-projektet Filmplats (www.filmplats.se), med workshops, personlig handledning och inspiration på flera platser i regionen. Kontaktperson: Nomi Szpiro Eriksen nomi@kulturungdom.se eller mobil: 0704-413327

KulturUngdom är FilmClouds samarbetspartner och processägare. De kan erbjuda FilmCloud och dess medlemmar stöd med lokal, marknadsföring, kursarrangemang, K-pengar och är part i FilmClouds Projektstöd.

Kontaktperson: Joen Windahl joen@kulturungdom.se eller mobil: 0707-363328