Kinemalab - Gothenburg Studios Development

Gothenburg Film Studios Development verksamhet KINEMA LAB är ett Resurscentrum & en mötesplats för filmutveckling!

 

Inom Kinemalab's verksamhet finns möjlighet att utvecklas inom film- och rörlig bild. Det finns en plats att verka på, labmöjlighet inom VP/VR samt stöd att söka både om du är i behov att jobba i en studio eller av inspelningsteknik. Vår huvudsakliga målgrupp är 16-29 år & boende i Västra Götaland. Vill du arrangera en ”Work-in-progress visning? Hålla castings? En plats för repetitioner? Alla filmrelaterade projekt är välkomna att ta plats i studio 4.

KinemaLab är ett initiativ av Gothenburg Studios Development och stöttas genom ett verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad och genom samarbete med våra partners i filmbranschen RedRental by Maan AB och Gothenburg Filmstudios AB.

Genom Kinemalab hittar du stödresurserna:

  • Virtual Production Lab - Utrustad studio för VR och Virtual Production
  • Studios - Stöd till olika storlekar på studio
  • Inspelningsteknik - Kamera- & ljuspaket
  • Studio 4 - En plattform och plats för för casting, repetitioner, filmvisningar, m m.