Högskolan Dalarna - Film

Högskolan Dalarna erbjuder flera utbildningar och kurser för en professionell verksamhet inom media. Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudio, tv-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf, där de bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion. Programmen förenar praktiska moment med teoretisk reflektion och fördjupning. I lärargruppen finns såväl bred praktisk erfarenhet från film och TV som disputerade lärare och doktorander.

Högskolan Dalarna erbjuder följande utbildningar inom filmområdet

Kandidatprogram
Audiovisuell produktion - kandidatprogram
Film- och TV-produktion
Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram
Kandidatprogrammet - Manus för film och TV
Ljud- och musikproduktionsprogrammet
Musik- och ljuddesign

Avancerad nivå
Magisterprogram i Audiovisuella Studier
 

Fristående kurser i urval
3D-animering: Vinjetter 7,5 högskolepoäng
Audiovisuell gestaltning 7,5 högskolepoäng
Audiovisuellt berättande 15 högskolepoäng
Berätta med film om kulturarv och historia 7,5 högskolepoäng

Sista ansökningsdatum