Filmplats Alingsås

Workshops och produktion under Filmplats tak i Alingsås

Under året ska kortare spelfilmer skapas med fokus på olika genrer (t.ex. coming of age, skräck, drama, äventyr, action). Enklare, kortare filmer/scener utifrån deltagarnas egna idéer med målet att visas på filmfestival. 
Gruppen blir uppdelad i 2 mindre grupper där varje grupp utvecklar varsin kortfilm och där grupperna sen agerar team och skådespelare åt varandras filmer. Målet är alltså två kortare filmer på våren och två på hösten. 

VÅREN 2021

TORSDAG/THURSDAY 17:30-20:00

11/2 Workshop 
25/2 Workshop 
11/3 Workshop
25/3 Workshop 
8/4  Workshop 
10/4 Inspelningsdag (Lör)
11/4 Inspelningsdag (Sör)
22/4 Workshop
6/5  Workshop

 

Anmäl dig nu!
När

Torsdagar 17.30 - 20:00

För vem

13-25 år (måste ha fyllt 13 år). Alla kan vara med! Både för dig som saknar erfarenhet av filmskapande och för dig kommit en bit på vägen. Du behöver kunna vara med på de flesta av vårens workshops eftersom det är ett sammanhängande program.

Handledare

Christian Zetterberg

Plats

Studiefrämjandet, Kolavägen 1
Alingsås

Anmälan
Länkar

Mer info på filmplats.se