Illustration av en man och två kvinnor. Pratbubblor med tecken för stopp, puse och play.
Illustration: Felicia Fortes

Film i Väst: Talent to Watch 2023

Mellan 17 april och 30 september 2023 finns det möjlighet att söka utveckling för korta projekt inom både fiktion och dokumentär hos Film i Väst. Detta är den del av Talent to Watch, en nationell satsning med syftet är att underlätta för nya röster att skapa kontakt med och etablera sig i filmbranschen

 

Talent to Watch – utveckling av korta format

 

Sök utvecklingsmedel för korta format under 2023 som en del av satsningen Talent to Watch.

Som producent kan du löpande under året söka upp till 30 000 kronor för att använda till utveckling av ett projekt i kort format. Minst hälften av det sökta beloppet måste användas för att koppla på en professionellt verksam person till projektet, exempelvis en dramaturg, manusförfattare, fotograf, exekutiv producent eller liknande.

Det går även söka för att som producent och regissör/manusförfattare testa på ett samarbete inom ramen för ett kort projekt. Då går det max att söka 15 000 kronor.

Vad kan man söka för?

Utvecklingsmedel kan sökas för kortfilm eller andra korta format med en tänkt längd på under 20 minuter. Minst 50 % av det sökta beloppet måste spenderas i Västra Götalandsregionen. Du som söker behöver ha ett produktionsbolag (egen firma går bra) och kan inte söka som privatperson.

Vem kan söka?

Du som söker är producent för projektet och ska liksom regissören/manusförfattaren ha gjort minst en kortfilm eller motsvarande (musikvideo, vlogg, reklam, teater osv). I bedömningen tittar vi på aspekter som genomförbarhet, konstnärliga och hantverksmässiga kvalitéer i tidigare projekt, projektet angelägenhet och originalitet, vilka behoven är för utveckling och hur ni tänker använda de pengar som ni söker.

Hur söker man?

Läs mer om hur du söker på Film i Västs sida.

 

Talent to Watch - utveckling av lång dokumentär

Under våren 2023 finns det möjlighet att söka utveckling för dokumentärfilm inom ramen för satsningen Talent to Watch. Syftet är att öka möjligheten för nya röster att etablera sig inom den svenska filmbranschen.

Film i Väst kommer välja ut två dokumentärprojekt som får en utvecklingsinvestering om 150 000 kronor vardera. Projektet måste vara knutet till ett etablerat produktionsbolag och ha en egen insats om minst 50 000 kronor (praktisk insats går bra), i övrigt krävs inga ytterligare finansiärer. Med etablerat produktionsbolag menas ett bolag som framgångsrikt producerat flera kortfilmer eller har dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion.

Fokus ska ligga på den kreativa utvecklingen av projektet och kan innefatta manusarbete, research, casting, att göra en pilot och liknande. Läs mer på Film i Västs sida.

Deadline korta format
Deadline lång dokumentär
Datum för ansökan

KORTA FORMAT
17 apr - 30 sep 2023

DOKUMENTÄR
17 apr - 15 maj

Om

Utvecklingsmedel för korta format

Frågor

Kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär
jenny.luukkonen@filmivast.se.

Ansök och läs mer