Explorer Konferenz för producenter

Explorer Konferenz fokuserar på allt som produceras för film, streaming och TV.

En halvdag med dynamiskt utbyte för professionella producenter lyfter fram nya trender och analyserar och lyfter utmaningar och möjligheter som skapats av rådande situationen i filmindustrin. Internationella och tyska talare ger inblick i sina strategier, delar framtidsorienterad kunskap och debatterar kritiska aspekter av sitt arbete med publiken. Explorer-konferensen vänder sig till producenter, filmskapare, finansiärer och beslutsfattare men har även platser för studenter.

Just nu Early Bird-priser.

Konferensdatum
Anmälan