logo pris film med bild av Doris Day

Doris Film

DORIS FILM startade som ett nätverk för kvinnliga filmarbetare 1999 för att förändra filmbranschen till att bli mer jämställd.

 

2003 skrevs Dorismanifestet som innebär att alla beslutsfattande positioner innehas av en kvinna. Under 2004-2009 producerades åtta kortfilmer enligt Dorismanifestet. Sedan 2008 har Doris Film även utbildat pedagoger i normkritiskt förhållningsätt till film, föreläst internationellt samt genomfört filmworkshop för elever. 

Sedan 2011 har verksamheten breddas till att även rikta sig mer mot rörlig bild på Internet och dataspel. I allt Doris arbete fokuseras representation samt synliggörandet av maktstrukturer. Doris Films arbete utgår ifrån en styrelse bestående av nio personer, alla kvinnor. Inom styrelsen finns en bred kompetens angående filmproduktion, pedagogik och kön.