Digital Production Challenge II - Post workflow workshop

Dåligt arbetsflöde gör filmproduktion klumpig och dyr. Bra arbetsflöde sparar tid och pengar och leder till en bättre slutprodukt. Digital Production Challenge III fokuserar produktionens arbetsflöde.

Workshopen genomförs online i mars 2021 och kan sökas med eller utan projekt. Den kommer att äga rum under fyra dagar från 29 mars - 1 april.

Workshopen är praktisk och erbjuder deltagarna personlig expertis på det egna projektet. Innehåll som spännande fallstudier, expertpaneler, diskussioner, steg-för-steg-genomgångar och guidning när det gäller leveransmaterial och media. Vissa delar kan man delta i utan projekt.

Deadline ansökan utan projekt
Workshopdatum

29 mars - 1 april 2021

Plats

Online

Kostnad

Med projekt: 450 Euro
Utan projekt: 350 Euro

Vem kan söka?

Du måste ha professionell erfarenhet.
25 platser