Cinema Queer

Cinema Queer 10 år!

Cinema Queer är Sveriges största internationella hbtq-filmfestival och äger rum sista veckan i september i Stockholm varje år. 

Festivalen fokuserar på film som ifrågasätter, diskuterar och ser bortom de rådande normerna samt belyser historier som annars inte uppmärksammas. Målet är att skapa en självklar plattform för hbtq-filmen i Sverige, både för internationell film, men även för svenska filmare och filmintresserade. Cinema Queer erbjuder även barn och ungdomar normbrytande skolbio samt knattefilm för regnbågsfamiljen.

Festivaldatum
-
Stockholm
Länkar