Arbetsmiljö inom filmproduktion

Webbutbildning i arbetsmiljö.

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en webbaserade utbildning för filmbranschen. Den har du nytta av avsett om du har många års erfarenhet eller är osäker på hur du bäst arbetar med arbetsmiljö.

Målet är att du som går utbildningen ska få en grund att stå på, och är en bra förberedelse om du ska gå fortsatt arbetsmiljöutbildning.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till i första hand filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner, men materialet kan givetvis användas av alla.

På sidan hittar du även flera dokument med verktyg och mallar.

Om utbildningen
Utbildningen är indelad i två delar: en allmän del och en fördjupningsdel. Det är rekommenderar att du genomgått den allmänna delen innan du genomför fördjupningsdelen. Känner du att du redan har bra kunskaper om vad arbetsmiljö är kan du gå direkt till fördjupningsdelen.

Den allmänna delen tar upp frågor som: Vad är arbetsmiljö? Vilka är utmaningarna? Vad som krävs av dig som filmarbetare? Den tar cirka 45 minuter att genomföra.

Den fördjupade delen ger arbetsgivare tips och råd om hur man till exempel arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, följer gällande lagstiftning och vilket ansvar man har som arbetsgivare. Den tar cirka 25 minuter att genomföra.