Animationslinjen - Sörängens Folkhögskola

Animationslinjen är en tvåårig grundutbildning i animation. Utbildningen betonar analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Vi utgår ifrån hantverket och arbetar i klassisk 2D teknik. Ansökningstiden går ut den 15 april.

Under kursen får du grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Detta sker genom studier av rörelsen och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med animation. Löpande genom utbildningen har vi även form- och designövningar där du övar upp ditt seende och förmåga att gestalta miljöer och karaktärer. Varje elev har ett eget arbetsplats med digital ritskärm samt animationsbord för analog animation.

Animationslinjen startade 2012. Den är Sveriges enda folkhögskolelinje i animation. Focus är 2D-animation. Inleder med ljusbord, papper och penna och lite senare får du bekanta dig med datorn och program för digital 2D-animation.
Ansökan sker genom arbetsprover.
Totalt erbjuder animationslinjen ca. tjugo studieplatser. Varje år antages tolv stycken elever, ca. åtta av dessa fort- sätter vidare till ett andra år.

Deadline ansökan
Utbildningsstart

16 augusti 2021

Information

Studiestödsnivån (CSN): Gymnasial.
Om skolan