Ted Karlsson

FilmCloud om:

Ted Karlsson är FilmCloudhandledare genom FilmCloud Cumulus. Han har varit handledare och colorist till Naures Sager under färdigställandet av I AM REVA.

Presentation: 

Sveriges bästa kolorist.

Hemsida: 
http://www.kromofor.se

Historia

Medlem i
6 år 1 månad

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: