Talang- och utvecklingsprogram

   

Talang- och Utvecklingsprogram är ofta programformade utbildningar knutna till en projektidé eller en festival. De skiljer sig från workshops och kurser i det att de ofta har en vidare syn på deltagarens personliga utveckling och är i sig sällan lika ämnesorienterade. Ofta inkluderas sammanhanget och utvalda delar från festivalen i utvecklingsprogrammet som t ex under Swedish Talent under Bergmanveckan eller Uppsala Talang och Pitch under Uppsala kortfilmsfestival. Programmen fungerar som nationella mötesplatser för filmare och kan skapa band som kan leda till framtida samarbeten. Läs mer om internationella utvecklingsprogram här.

I vänstermenyn hittar du aktuella talang- och utvecklingsprogram.