Stöd från Västra Götalandsregionen

VGRs kulturnämnd delar ut 15 arbetsstipendier och 10 kulturstipendier samt ett Skaraborgsstipendium.

 

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar årligen omkring 1,3 miljarder kronor till filmare och andra kulturutövare i regionen. 

Vem kan söka? Du kan söka medel som organisation, men också som enskild. 

Vad kan jag/vi söka? Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen bland annat genom att ge organisationer långsiktiga uppdrag, utvecklingsstöd (treåriga) samt flera olika typer av stöd och stipendier som kan sökas av förbund, biografer mm mm. Här finns kort sagt massor av medel att söka. Exempel på stöd du kan söka som enskild är olika stipendier för arbete och resor, samt kulturpris.

Mer information hittar du HÄR.

Västra Götalandregionens mål är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen. Den som får ekonomiskt stöd från kulturnämnden får också uppdrag eller andra direktiv som försäkrar att det ekonomiska stödet används för att skapa kultur på ett sätt som går i linje med den kulturpolitik som kulturnämnden har formulerat i sina styrande dokument: Kulturstrategin och Kulturplanen.