Sök Anna-priset 2018

Kalenderdatum: 
15 dec 2018

Anna-priset 2018 kommer att delas ut på Stockholms feministiska filmfestival, 2019. 

Ansökan är öppen mellan 1 november – 15 december 2018.

Vinnare av Anna-priset 2018 tilldelas 100 000kr. Det delas årligen ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål. Priset är ”fritt” i bemärkelsen att att projektet inte är bundet till format, längd eller andra av juryn förutbestämda kriterier. Både män och kvinnor kan söka.

Bakgrund
Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women nk Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Mer information samt ansökningsformulär hittar du på https://www.wift.se/nyheter/anna-priset-2018/
Anna-priset delas ut på och i samarbete med Stockholms Feministiska Filmfestival.