prodda! - Ett utvecklingsprogram för producenter & produktionsledare

Kalenderdatum: 
4 nov 2018

prodda! vänder sig till dig som producerat ett par kortfilmer och nu vill ta ytterligare utvecklande steg. Tillsammans med likasinnade och i möten med erfarna producenter utvecklar du vidare ett projekt du redan har i utveckling och får ett stipendium på 10 000 kr.

Ansök nu och få en extra skjuts in i Sveriges största filmregion!

Upplägg: prodda! består av tre nätverksträffar med tre olika etablerade producenter. Här lyfts specifika aspekter av yrket och du får verktyg för att utveckla projekten. Därimellan gör vi besök på produktionsbolag i regionen och du får möjlighet att knyta kontakter med olika aktörer i filmens produktionslinje. Programmet är inrammat med en s k incheckning och utcheckning. Vid dessa tillfällen är det speciellt fokus på er och era projekt. En och samma producent är processledare vid dessa möten.

Med prodda! vill vi visa på olika sidor av producentyrket och med värdefull tillgång till branschrepresentanter ge dig chansen att växa i rollen som producent.

Kostnad: Utvecklingsprogrammet är avgiftsfritt (vissa rese-, fika- och måltidskostnader kan förekomma).

Stipendium: Kopplat till utvecklingsprogrammet prodda! finns ett stipendium på 10 000 kr. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. Projektidéns utvecklingspotential och personliga meriter i, och egenskaper för, producentrollen är urvalsgrundande.

Viktiga datum för prodda!

Programmet startar hösten 2018 och löper sedan på fram till våren 2019.

22 november: prodda_in - Incheckningsmöte och projektpresentationer med producenten Lizette Jonic, Zentropa.

13 december: prodda_invite med masterclass - Nätverksmöte med producenten David Herdies, Momentofilm.

20 december: prodda_visit - Besök och möte i ____

Datum för våren 2019 och mer utföligt kring programpunkterna kommer.

Ansökan och urval

Vi söker dig som har en stark drivkraft för film. Du kan vara utbildad vid filmskolor men även komma från andra områden. Att ha medverkat vid produktion av minst 1-2 kortfilmer, inte nödvändigtvis i producentrollen. Du skall i dagsläget ha ett kort fiktionsprojekt, där du inte själv är regissör, på gång. Programmet kan endast sökas av dig som är bosatt i Västra Götalandsregionen. I urvalsprocessen läggs fokus vid den sökandes personliga utvecklingspotential, projektet i utveckling och gruppens sammansättning. Vi följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning inom kreativa yrkesroller i film.

Deadline för ansökan: 4 november

ANSÖK HÄR!

 

prodda! görs av Film i Väst och Kultur i Väst/FilmCloud med extra medel från Svenska Filminstitutets Talangutveckling i hela landet.