Om FilmCloud

FilmCloud är en unik samverkansmodell i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling.  

Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och utvecklingsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i Västra Götalandsregion.

FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. På webbplatsen ska vi synligöra, kommunicera och samordna alla de insatser som redan görs för unga filmare av olika aktörer i regionen och utanför.

Du kan fortsätta läsa om FilmCloud under mer Om FilmCloud och du kan hitta de vanliga frågorna vi ställs inför här.