Konstnärligt masterprogram i film, 120hp

Det konstnärliga masterprogrammet i film

Utbildningen är baserad på konstnärlig praktik och yrkeskunnande. Programmet fokuserar på den egna praktiken i kombination med reflektioner över ditt eget och andras pågående arbete. Du övar på att presentera det egna filmiska arbetet i olika former, inte minst i offentliga sammanhang.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen i film om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval: Urvalet baseras på arbetsprov.

Sista anmälningsdag: 2019-01-15

Läs mer och ansök: Konstnärliga magisterprogrammet i film