Konstnärsnämnden

Kalenderdatum: 
16 okt 2019

Konstnärsnämndens tider för stipendium och bidrag

UTLYSNINGAR INOM TEATER, DANS OCH FILM

Projektbidrag inom film
Ansökningsperiod  16 september - 16 oktober

Resebidrag 
Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.
Sista ansökningsdag 29 augusti

Internationellt kulturutbyte
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 29 augusti och en senare, 24 oktober.

 

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00