Konstnärsnämnden

Kalenderdatum: 
31 jan 2019
4 apr 2019
25 apr 2019

Konstnärsnämndes tider för stipendium och bidrag

UTLYSNINGAR INOM TEATER, DANS OCH FILM

Arbetsstipendium inom film
Ansökningsperiod 4 mars- 4 april

Resebidrag 
Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.
Sista ansökningsdag 31 januari, 25 april

Internationellt kulturutbyte
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 31 januari, 25 april

 

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00