Konstnärsnämnden

Kalenderdatum: 
29 jan 2020
2 apr 2020
29 apr 2020
27 aug 2020
14 okt 2020
24 okt 2020
3 nov 2020

Konstnärsnämndens tider för stipendium och bidrag

UTLYSNINGAR INOM TEATER, DANS OCH FILM

Projektbidrag inom film
Ansökningsperiod  14 september - 14 oktober 2020

Arbetsstipendier inom film
Ansökningsperiod  2 mars - 2 april 2020

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 29 januari, 29 april, 27 augusti, (24 oktober - alla konstarter), 3 november

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00