Högskolan Dalarna - Film

Kalenderdatum: 
15 apr 2020

Anmälan öppnar 15 mars 2020.

Högskolan Dalarna erbjuder flera utbildningar och kurser för en professionell verksamhet inom media. Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudio, tv-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf, där de bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion. Programmen förenar praktiska moment med teoretisk reflektion och fördjupning. I lärargruppen finns såväl bred praktisk erfarenhet från film och TV som disputerade lärare och doktorander.

Högskolan Dalarna erbjuder följande utbildningar inom filmområdet

Kandidatprogram

Film- och TV-produktion, 180 hp.

Filmproduktion för reklam och information, 180 hp.

Manus för film och TV, 180 hp.

Fristående kurser på temat film

Dokumentärfilmsproduktion, 15 hp.

Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp.

Grunderna i filmproduktion, 15 hp.

m.fl.