Fritid i Centrum Teknikstöd

Teknikstöd från Fritid i Centrum

Fritid i Centrum har kontor på Vallgatan 9 i centrala Göteborg. De erbjuder tekniska resurser och handledning för filmare, arrangörer, konstnärer, fotografer och andra kreatörer.

För att få låna utrustning hos dem krävs en hemförsäkring, har du inte en sådan är du välkommen att kontakta dem för att kolla på andra alternativ. I informationsmaterial om projekt eller verksamhet ska tydligt framgå att stöd/hyra av utrustning beviljats från Fritid i Centrum. Fritid i Centrums logga ska vara med på all marknadsföringsmaterial och färdigt material som framställs, t.ex. i eftertexterna om en producerar film.

Fritid i Centrum har Videokamera, DSLR och ljus och ljud för små och stora projekt.

Här kan du ladda ner en tekniklista med kontrakt.

Läs mer om Fritid i Centrum

Kontakt: Fritid i Centrum

Vallgatan 9, 411 16 Göteborg

Facebook: https://www.facebook.com/fritidicentrum/