Fritid i Centrum Handledning

Fritid i Centrum erbjuder handledning och stöd i ditt filmprojekt! Vare sig du behöver hjälp med att söka pengar, få koll på vilka bidrag som finns eller boka vår lokal för att ha möten, så finns de här för dig. Vi vänder oss till barn och ungdomar från 13-25 år.

På Fritid i Centrum möter du Anna – ungdomskonsulent, Jerker – ungdomskonsulent, Mia – ungdomskonsulent/föreningskonsulent och ungdomsambassadören Edwin Safary. Vi jobbar projektbaserat med ungdomar från 13 år och uppåt och hjälper gärna dig som vill bolla idéer eller sätta igång med ditt projekt! Ett viktigt kriterie för att få hjälp av dem är att projektet har en koppling till Göteborg.

Fritid i Centrum tillhandahåller:

  • Bollplank
  • Teknikstöd
  • Möteslokaler
  • Annan utrustning så som PA-system, backline, tält m.m. 

På Fritid i Centrum finns även vissa tekniska resurser för inspelning (Se mer under teknikstöd). 

 

Kontakt: Fritid i Centrum

Vallgatan 9, 411 16 Göteborg

Facebook: https://www.facebook.com/fritidicentrum/

Tyvärr är deras lokaler inte tillgängliga för alla då det fattas hiss och ramp– om detta är ett hinder för dig är du välkommen att kontakta dem så ni kan komma överens om en annan mötesplats.