Filmproduktionsutbildning - Göteborgs Folkhögskola

Kalenderdatum: 
15 apr 2020

Filmproduktionsutbildning

Dags att söka till filmutbildning på Göteborgs folkhögskola.

Vill du utveckla ditt eget filmberättande? Film och media är en växande bransch med nya möjliga vägar som kräver en stark grund att stå på. Vi har ett nära samarbete med branschen.

Utbildningen är 1-årig med möjlighet att söka 1-års fördjupningskurs. Kursen är CSN berättigad. Läs mer här: http://www.gbg.fhsk.se

Fakta om utbildningen

Studiefart: Heltid under 1 år

Plats: Undervisning sker på Nya Varvet (Örlogsvägen 22, Västra Frölunda) och Gothenburg Filmstudios på Lindholmen.

Vem kan söka: Du ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier och viss filmerfarenhet.

Ansök: Ansökningsblankett hittar du på GFHSK:s hemsida. Till ansökan bifogas arbetsprov.

Ansökan öppnar 1 feb 2020. Sista dag att söka är 15 april 2020.

Du kan söka studiemedel på eftergymnasialnivå genom CSN.

Om:

Göteborgs folkhögskola bildar och utbildar vuxna. Har kurser på grund- och gymnasieskolenivå, Sfi och yrkesutbildningar. Ägs av Västra Götalandsregionen och är som skola politiskt och religiöst obunden.