Filmplats Alingsås

Kalenderdatum: 
16 maj 2019 - 17:30

Workshops och produktion under Filmplats tak i Alingsås

Nästa workshop Torsdag 16 maj kl 17.00-19.30

I workshops och produktion under Filmplats tak möts filmintresserade för att lära sig mer och hitta nya vägar framåt under en längre tid. Både du som är erfaren filmare och du med nyväckt intresse av exempelvis manus, regi, foto, klippning eller skådespeleri kan delta.

Träffar under våren:

Torsdag 16 maj kl. 17.00-19.30

Inriktning: Filmiskt berättande och praktiska övningar, individuellt och i grupp

Ledare: Christian Zetterberg, regissör, manusförfattare och skådespelare

Kostnad: Kostnadsfritt

Hur funkar det? Filmplats Alingsås är en plattform för ungt filmskapande. Träffarna hålls primärt på Arena Elva. Träffarna i höst är bara en av de saker som erbjuds. Du som anmäler dig ansluter dig till FilmplatsAlingsås deltagarteam, med möjlighet att delta i aktiviteter och produktioner under hela projekttiden 2018-2020 och även därefter.

Läs mer på filmplats.se

Event mer på facebook: Filmplats Alingsås

Plats: Arena Elva

Kostnad: Kostnadsfritt

Vem: Alla är välkomna, oavsett erfarenhetsnivå. Verksamheten anpassas efter deltagarna. Huvudsaklig målgrupp 16-29 år.

Frågor och anmälan: Kontakta Christian Zetterberg på christian@kulturungdom.se eller 0704-08 21 81

Filmplats är ett Arvsfonden-projekt som drivs av KulturUngdom i samarbete med FilmCloud och lokala samarbetspartners 2018-2020. Verksamheten anpassas efter ort och deltagare. Utöver workshops och personlig handledning erbjuds deltagarna gemensamma insprirationsresor till filmfestivaler. År tre inbjuds till skapandet av ett gemensamt verk för biovisning.