Filmplats

Filmplats drivs av KulturUngdom 2018-2020 för att stötta och utveckla ungt filmskapande i Västra Götaland. Verksamheten anpassas efter ort och deltagare. Utöver workshops och personlig handledning erbjuds deltagarna gemensamma insprirationsresor till filmfestivaler. 2019 inbjuds till skapandet av ett gemensamt verk för biovisning. Verksamhet har hittills gått igång i: Alingsås, Borås, Göteborg- Angered, Lidköping, Skövde, Stenungsund och Åmål. 

Håll utkik under kurser och workshops och läs mer på: Filmplats.se

Filmplats är ett Arvsfonden-projekt som drivs av KulturUngdom i samarbete med FilmCloud och lokala samarbetspartners.