Filmisk Gestaltning Baskurs 15 hp Akademin Valand

Kalenderdatum: 
15 apr 2019

Filmisk gestaltning - Baskurs, 15 hp

På denna baskurs i filmisk gestaltning får du lära dig grundläggande filmiska arbetsmetoder. Under kursens gång möter du begrepp som observation, iscensättning, avbildning, rum, tid, det egna seendet och lyssnandet. Kursen innehåller övningar i filmisk gestaltning och en introduktion i grundläggande inspelnings- och redigeringsteknik. Som student kommer du få träna på att föra en konstruktiv dialog kring ditt eget och dina kurskamraters arbeten.
Kursen är en nätbaserad distansutbildning med start efter sommaren mellan 2 sep 2019 - 19 jan 2020 och består av onlineseminarier, gruppkritik och föreläsningar.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Sista anmälningsdag: 15 april 2019.

Läs mer och ansök: Filmisk Gestaltning Baskurs 15p