Efter Bergman manusstipendium

Kalenderdatum: 
22 apr 2019

Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska filmskapare

Förlängd ansökan 22 april!

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska filmskapare bosatta i Sverige, Finland, Danmark, Norge eller på Island. Det är utformat som ett skrivarresidens på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en manuscoach/dramaturg. Formatet i fokus är långfilm eller dramaserie.

Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid. Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2019.

Read in english eller läs mer

Vad får en Efter Bergman – stipendiat?
I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, resa till och från Fårö (ekonomiklass och helst med färja, vi försöker tänka på miljön), dramaturgstöd, hyrbil för transporter på ön, 5.000 sek i traktamente/vecka. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset (resa och logi ingår).

Stipendiets kriterier
Ansökan kan göras av en filmskapare, manusförfattare eller regissör som är skriven i Sverige, Norge, Island, Finland eller Danmark. Projektet filmskaparen söker med ska vara ett manus för långfilm eller dramaserie. Det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserie-produktion. Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent (med etablerad avses en producent som producerat minst en långfilm eller dramaserie med visning i etablerad kanal).

Ansökan måste inkludera:

  • Personligt brev (max 1 sida) som motiverar din ansökan.
  • Projektbeskrivning, synopsis eller treatment, producentvision.
  • CV på filmskapare och producent.
  • Manus (i någon version, det behöver inte alls vara färdigt)
  • Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Sprenda inte. Om det finns, bifoga gärna preliminär tidsplan och budget.

Ansökan: skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmpagotland.se. Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. (ex: solrosen_annaandersson.pdf).

Deadline: 22 april 2019. Förlängd ansökan! Obs! Alla ansökningshandlingar måste vara på engelska.

Arrangörer
Efter Bergman – stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter på Fårö, Film Capital Stockholm, Svenska Kyrkan, Storyutbildningen på Fårösunds Folkhögskola och Film på Gotland.

Juryn för Efter Bergman 2019 består av Paola Ciliberto/Film på Gotland, representant/Bergmangårdarna, Lisa Widén/Film Capital Stockholm, representant/Storyutbildningen, Cristina Jardim Ribeiro/Bergmancenter, Charlotte Wells/Svenska Kyrkan.

Tidigare vinnare är:

2010 Hanna Andersson ”Erika & Sally”

2011 Edith Söderlund ”Blunda, jag blundar”

2012 Jacob Marký ”Fuga”

2013 Jana Bringlöv Ekspong ”Jag vill nå dig”

2014 Caroline Ingvarsson ”Under Rymdskeppet”

2015 Joakim Thörn ”Ultimate Fails Compilation”

2016-17 Uppehåll

2018 Peter Modestij ”SUB”

Film på Gotland är ett av Sveriges nitton regionala resurscentrum. De arbetar med att skapa ett levande och kreativt filmklimat på Gotland. Film på Gotland är en del av Regionstyrelseförvaltningen i Region Gotland och får medel från Statens kulturråd.