2121 - Stöd till kort spelfilm om framtiden

Kalenderdatum: 
14 okt 2019

Stöd till produktion av filmprojekt - 2121

Stöd till sex etablerade filmare att göra kortfilm om framtiden. Stödet är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Sveriges Television.

Filmer får premiär på Göteborgs filmfestival 2021 och kommer visas på Sveriges Television under 2021.

Vem kan söka: Stöd kan sökas av svensk producent eller regissör som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart. 

För vad kan man söka: Stöd går att söka för produktion av en kort spelfilm om framtiden på max åtta minuter.

Stödbelopp och finansiering: De sex filmer som blir utvalda får 700 000 SEK var i produktionsstöd från Filminstitutet samt ytterligare 700 000 SEK var i samproduktionsinsats och visningsrätt från Sveriges Television.

Ansökan: Läs mer på Svenska Filminstitutets sida. 

Deadline: 14 oktober 2019

Bild: Illustration av Simon Stålenhag