Sadiq Heydari

Presentation: 

Hej jag heter Sadiq och jag håller just nu på att lära mig de olika delarna i filmskapandet, för att få en helhetsbild.

Historia

Medlem i
2 månader 3 veckor

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: