JosefineRapp

Utbildningar: 
Molkom Folkhögskola, skådespelarlinjen 1 och 2
Göteborg Universitet, Teaterstudier och filmvetenskap

Historia

Medlem i
11 månader 3 veckor

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: