JosefineRapp

Utbildningar: 
Molkom Folkhögskola, skådespelarlinjen 1 och 2
Göteborg Universitet, Teaterstudier och filmvetenskap

Historia

Medlem i
8 månader 2 veckor

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: